KANAL İSTANBUL VE REZERV ALAN PROJESİ


İstanbul Boğazı'na alternatif güzergâh olacak 45 km’lik Kanal İstanbul Projesi’nin 29 km’lik kısmı ilçemizde yer almaktadır. 26 bin hektar alanı kapsayan Kanal İstanbul ve Rezerv Alan kapsamında yatay mimarinin uygulandığı bir model uygulanacaktır.