İMRAHOR - YAVUZSELİM MAHALLELERİ ŞEHİRCİLİK UYGULAMALARI

Planlama çalışmaları tamamlanan, imar uygulaması çalışmaları ise bitme aşamasına gelen İmrahor ve Yavuzselim Mahallelerini, İstanbul Havalimanı Komşuluğunda örnek şehirciliğin uygulandığı bir alan haline getireceğiz.